Xã Thạch Kiệt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Sáng 19/6, xã Thạch Kiệt đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Về dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Vũ Tiến Bắc, PCT UBND huyện, Phó trưởng BCĐ Diễn tập phòng thủ huyện,cùng các đồng chí trong BCĐ diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện; lãnh đạo công an huyện và các xã trong cụm.

 Với đề mục: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng – an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sáng chiến đấu;  tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thạch Kiệt năm 2019 gồm 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện. Trong thực hành diễn tập vận hành cơ chế xã Thạch Kiệt thực hành 3 hội nghị. Hội nghị Lực lượng vũ trang xã nhận mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; công an nhận lệnh chuyển lên báo động SSCĐ. Nhận chỉ thị, thông báo của trên chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Hội nghị Đảng ủy ra Quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Hội nghị UBND xã giao nhiệm vụ hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm trong chiến đấu phòng thủ.

Thông qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ QSQP địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống.

 Thông qua diễn tập bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP, AN cho cán bộ và nhân dân địa phương. Nâng cao năng lực tham mưu của Quân sự, Công an và các ngành, Mặt trận, đoàn thể của xã cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử trí kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn. Rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập trong thời gian tiếp theo./.

Hà Quyên - Tuấn Thọ.