Xã Tân Phú (Tân Sơn) tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

Sáng 11/01/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Phú (huyện Tân Sơn) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội được Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn chọn làm điểm cấp cơ sở.

Nhiệm kì qua, Ủy ban MTTQ xã Tân Phú và các tổ chức thành viên đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt. 10/10 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc. 80% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa. 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… được triển khai sâu rộng đến 100% khu dân cư trong xã. Trong 5 năm nhân dân trong xã đã hiến 20.800m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Đóng góp sửa chữa nhà văn hóa ước tính trên 300 triệu đồng. Toàn xã vận động ủng hộ được trên 67 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này kết hợ với sự hỗ trợ của Tỉnh, Huyện đã hỗ trợ xóa được 8 nhà tạm và xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.… Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở và đề cao quyền làm chủ của nhân dân. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại đại hội các đại biểu đã cùng nhau tham gia thảo luận vào mục tiêu chương trình hành động của mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ ( 2019 – 2024). 

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 ông, bà tham gia Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kì 2019 - 2024; và cử Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Hà Quyên - Công Sơn.