Ưu đãi đầu tư vào Tân Sơn

1. Miễn thuế thu nhập Doanh nghiệp trong 04 năm đầu, giảm 50% cho 09 năm tiếp theo và được áp dụng mức thuế thấp nhất cho các năm sau
2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định
Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

(Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ)

3. Miễn tiền thuế đất cả vòng đời dự án đối với diện tích xây dựng công trình sử dụng chung của Cụm công nghiệp. Diện tích còn lại được miễn tiền thuế đất trong 18 năm đầu.