UBND xã Xuân Đài tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Chiều ngày 04/7, UBND xã Xuân Đài đã tổ chức diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh; Lãnh đạo, Chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện. Lãnh đạo UBND, Ban công an xã Xuân Đài; đại diện các tổ liên gia tự quản, người có uy tín; Ban giám hiệu các trường học và đông đảo bà con nhân dân xã Xuân Đài dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe Báo cáo về tình hình ANTT trên địa bàn huyện, địa bàn xã Xuân Đài năm 2017; Đánh giá khái quát về công tác xây dựng lực lượng công an huyện, công an xã.

Tại diễn đàn, đã có nhiều quần chúng nhân dân tham gia góp ý thẳng thắn đối với lực lượng công an huyện, công an xã. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề về thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao khả năng nghiệp vụ cũng như nắm bắt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư nhằm có biện pháp xử lý kịp thời, đem lại bình yên, tạo sự yên tâm cho nhân dân.

Thông qua diễn đàn nhằm giúp lực lượng Công an huyện Tân Sơn, công an xã Xuân Đài nhận thấy rõ hơn trách nhiệm, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng và hiệu quả công tác... Đồng thời, giúp lãnh đạo Công an huyện, Lãnh đạo xã Xuân Đài thấy được những hạn chế, tồn tại của lực lượng công an các cấp, để có biện pháp kịp thời khắc phục, chấn chỉnh; tuyên truyền sâu rộng về truyền thống anh hùng của lực lượng công an, các văn bản pháp luật về công an xã, làm cho nhân dân hiểu rõ, tin tưởng tuyệt đối và nhiệt tình giúp đỡ lực lượng công an trên lĩnh vực bảo đảm AN –TT.

Hoài Nam - Hà Quyên.