UBND huyện Tân Sơn: Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 3/10, UBND huyện Tân Sơn tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện Tân Sơn đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH theo Nghị quyết của HĐND huyện. Sản xuất nông, lâm nghiệp giữ được ổn định và phát triển; doanh thu sản xuất công nghiệp tăng cao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác đảm bảo an sinh, xã hội, giảm nghèo được triển khai đạt hiệu quả; cải cách hành chính được đẩy mạnh góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quả lý Nhà nước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho KT-XH phát triển. Tại hội nghị, sau khi nghe dự thảo các báo cáo về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; Báo cáo sơ kết sản xuất vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông; Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019. Sau khi nghe dự thảo các báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu KT-XH đạt và khó đạt, UBND các xã cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình để từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện trong các tháng cuối năm.

3 tháng cuối năm 2019, huyện Tân Sơn đặt ra nhiều giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, như: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách được giao; thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội; huy động các nguồn lực triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công Sơn.