TÂN SƠN: KIỂM ĐIỂM BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NĂM 2018

Ngày 9/1, Huyện ủy Tân Sơn đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy năm 2018.

Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm ủy ban KTTU dự và chỉ đạo hội nghị; Đại biểu BTC, Ban Dân vận tỉnh ủy.

Huyện Tân Sơn có đồng chí Phạm Thanh Thùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn, đc nguyễn Bá Khuyến, Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện, đc Nguyễn Hải Quân, Phó BTTTHU, các đồng chí trong Ban TVHU.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt 11/19 chỉ tiêu, là năm thực hiện được các chỉ tiêu cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội, trong đó: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 7,9%, vượt kế hoạch 0,4%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt 20,2 triệu đồng, vượt kế hoạch 0,6 triệu đồng; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản: 43,5%, công nghiệp và xây dựng 13,3%, dịch vụ 43,2% vượt kế hoạch; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 835 tỷ đồng, vượt kế hoạch 12,8%; Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 45 tỷ đồng, vượt dự toán 53,6%; giá trị sản phẩm bình quân/1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 79,6 triệu đồng, đạt kế hoạch, Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 4,52%; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 87%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề ước đạt 47,9%, vượt kế hoạch 1,9%, lao động có chứng chỉ trở lên ước đạt 22,1%; Cơ cấu lao động: nông, lâm nghiệp và thủy sản 78,5%, công nghiệp và xây dựng 10,6%, dịch vụ 10,8%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16,5%; Tỷ lệ dân số tham gia BHXH đạt 98,8%; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 77,8%; Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh 92%; Độ che phủ rừng duy trì 61,6%; đã có 1 xã và 10 khu dân cư đạt chuẩn Nông thôn mới. Đặc biệt, trong năm huyện đã được công nhận thoát khỏi huyện nghèo.

 

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác đĩnh rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Thực, UV Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của BTV Huyện ủy Tân Sơn trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm  có ý nghĩa quyết định việc thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Ban thường vụ Huyện ủy cần duy trì tốt quy chế làm việc, nghiên cứu bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm, đột phá của Đảng bộ; Triển khai gợi ý kiểm điểm trực tiếp,dự và chỉ đạo đối với các chi bộ cấp ủy viên, đảng viên ở những nơi có vấn đề phức tạp, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, giám sát công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.