Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện Tân Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chiều ngày 12/3, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đến nay, MTTQ Việt Nam 17/17 xã trên địa bàn huyện đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ, 2019 – 2024, theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Và bầu ra 541 ủy viên Ủy ban MTTQ xã. Trong tổng số 17 vị Chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 11 vị Chủ tịch tái cử, 6 vị Chủ tịch bầu mới. Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ, 2019 – 2024 đến nay đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị về nội dung, nhân sự, kế hoạch tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng Đại hội, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Đại hội.

Qua nghe báo cáo cụ thể về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Dương Hoàng Hương nhấn mạnh: Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong các tầng lớp nhân dân. Do vậy công tác tổ chức Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo. Mặc dù Đại hội MTTQ cấp xã đã tổ chức xong nhưng huyện cần lưu ý công tác giải quyết chế độ cho những cán bộ MTTQ các xã đã nghỉ công tác. Đồng thời, tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ MTTQ cấp xã, nhất là đối với những cán bộ mới. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện, Nội dung của báo cáo chính trị cần đầy đủ và khái quát được kết quả hoạt động của MTTQ huyện nhiệm kỳ qua. Rà soát, chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Chương trình tổ chức Đại hội cần được xây dựng cụ thể, chi tiết. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Công tác tổ chức Đại hội cần chu đáo, an toàn, trang trọng, tiết kiệm.

Hà Quyên - Công Sơn.