Tân Sơn: Tổ chức Lễ phát động trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 11/2 (tức mùng 7 tháng giêng), tại UBND xã Tân Sơn huyện Tân Sơn đã tổ chức lễ phát động trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Dự buổi lễ có đ/c Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Bá Khuyến - PBT, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Hải Quân - PBT TT huyện ủy; Các đ/c TTHU-TTHĐND - UBND huyện; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của huyện; Lãnh đạo,  cán bộ, các thầy, cô giáo, học sinh và nhân dân xã Tân Sơn.

Hưởng ứng Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, trong những năm qua huyện Tân Sơn đã duy trì thường xuyên Tết trồng cây gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2018, huyện đã trồng mới được trên 2.600 ha rừng tập trung, trên 143 nghìn cây phân tán các loại, chăm sóc trên 6.000 ha rừng trồng và khoán bảo vệ trên 17 nghìn ha rừng tự nhiên. Đến nay, diện tích che phủ rừng của huyện đạt trên 61%, là huyện có tỷ lệ có độ che phủ rừng cao nhất tỉnh Phú Thọ. Năm 2019, toàn huyện phấn đấu và thực hiện trồng mới trên 2.700 ha rừng tập trung, trên 140 nghìn cây phân tán các loại, thực hiện trồng và chăm sóc trên 7.000 ha rừng trồng.

Tại buổi lễ phát động, đ/c Nguyễn Bá Khuyến - PBT, Chủ tịch UBND huyện đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các thầy cô giáo, học sinh và người dân trên địa bàn huyện hãy tích cực tham gia kế hoạch trồng rừng; trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng để xây dựng quê hương Tân Sơn ngày càng xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng trong việc thực hiên các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của huyện đã đề ra.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Sơn, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo, học sinh; lãnh đạo và nhân dân xã Tân Sơn đã tham gia trồng cây tại khu vực UBND xã Tân Sơn.

 Tết trồng cây là hoạt động thường niên và cũng là truyền thống tốt đẹp của huyện Tân Sơn trong nhiều năm qua, góp phần giáo dục ý thức trồng cây xanh, bảo vệ rừng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện đúng như lời căn dặn của Bác: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”./.