Giám sát về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2012-2018 tại huyện Tân Sơn

Ngày 14/1/2019, Đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm ông Cao Đình Thưởng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đinh Thị Bình, giáo viên trường THPT Minh Đài (Tân Sơn) thành viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi giám sát tại huyện Tân Sơn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018. Cùng tham gia buổi giám sát có lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban VH-XH, Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, Sở LĐTB&XH, Văn phòng ĐBQH tỉnh…

Tiếp và làm việc với Đoàn về phía huyện Tân Sơn có các đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Bá Khuyến, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Hải Quân, Phó BTHU, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Tiến Bắc, PCT UBND huyện; đ/c Tạ Ngọc Yến, PCT UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND huyện, đơn vị có liên quan.

Giai đoạn 2012-2018 tổng kinh phí thực hiện chương trình MTQGGNBV trên địa bàn huyện là : 482.034 triệu đồng. Phối hợp triển khai 5 Dự án phi Chính phủ nước ngoài với tổng vốn viện trợ khoảng 25,7 tỷ đồng. Chương trình MTQGGN được triển khai tại huyện Tân Sơn đã làm đời sống nhân dân được cải thiện, giao thông đi lại thuận lợi. các dịch vụ y tế, giáo dục được nâng lên. Người nghèo có nhà ở, không còn hộ đói. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 7,2%. Cơ cấu sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 20,2 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng/người/năm so với 2012; Bình quân lương thực tăng từ 240kg (năm 2012) lên 329kg/người/năm (năm 2018). 17/17 xã có đường giao thông đến trung tâm xã. Tỷ lệ giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 76,92%. Tỷ lệ trường học được kiên cố hóa đạt 85%. 14/17 trạm y tế xã đạt chuẩn QG giai đoạn 2016-2020. 100% xã có điểm bưu điện văn hóa, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 100%. 95% hộ dân được sử dụng điện lưới QG. Diện mạo nông thôn miền núi có nhiều thay đổi tích cực có 1 xã và 10 khu dân cư đạt chuẩn NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,6%.

Đại diện Huyện ủy, UBND huyện Tân Sơn có một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư cho những khu chưa có điện lưới Quốc gia; những dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục được đầu tư thực hiện; rà soát, đánh giá tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, từ đó lồng ghép hay loại bỏ những chính sách chồng chéo, không hiệu quả; tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vào huyện...

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề trong triển khai thực hiện, cũng như những tồn tại, hạn chế như: vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản; thiếu hụt về chỉ số trình độ giáo dục người lớn; hiệu quả của các công trình cấp nước sinh hoạt; số hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở còn ít…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng nhấn mạnh: Huyện phải coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn kết chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh để thực hiện chương trình đồng bộ. Thoát nghèo là cơ hội cũng là thách thức đối với địa phương thời gian tới vì thế bên cạnh chính sách hỗ trợ của Trung ương, huyện cần có biện pháp vươn lên để thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; các nguồn lực đầu tư, lồng ghép cần tính toán cụ thể hiệu quả giảm nghèo. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân áp dụng đa dạng phương thức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…Các ý kiến, kiến nghị của huyện sẽ là căn cứ để đề xuất với Quốc hội có những chính sách giảm nghèo phù hợp, đặc biệt những địa phương vừa ra khỏi huyện 30a.

Hà Quyên - Công Sơn.