Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã tại Tân Sơn

Ngày 28/12 , tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tân Sơn và đại biểu HĐND huyện Tân Sơn đã tiếp xúc cử tri huyện Tân Sơn sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa III.

Tại xã Kim Thượng, đ/c Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư huyện ủy Tân Sơn, đại biểu HĐND tỉnh cùng các ông, bà: Ông Trần Vĩnh Phú; Ông Tạ Ngọc Yến; Bà Hà Thị Hương; Bà Phùng Thị Biên Thùy đại biểu HĐND huyện Tân Sơn đã thông báo tới cử tri xã Kim Thượng về kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021.

 Cử tri xã Kim Thượng bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp; đặc biệt là những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Tân Sơn nói riêng trong năm 2018. Cử tri cũng đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện một số vấn đề như: nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện. Chỉ rõ quyền cấp đất, ranh giới đất rừng cho các hộ được cấp đất rừng 50 năm. Xem xét, quy hoạch nhà văn hóa khu dân cư và hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng khu dân cư NTM. Mở lại lớp đào tạo tập huấn nhân viên y tế thôn bản. Hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Có chính sách quan tâm tới ngành chăn nuôi.v.v

Tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, huyện Tân Sơn đã trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Thanh Loan.