Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện Tân Sơn
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2

 1. Lịch làm việc tuần 27 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 27 từ ngày 29/6 -03/7/2015 như sau: Chi tiết
 2. Lịch làm việc tuần 26 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 26 từ ngày 22/6 -26/6/2015 như sau: Chi tiết
 3. Lịch làm việc tuần 25 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 25 từ ngày 15/6 -19/6/2015 như sau: Chi tiết
 4. Lịch làm việc tuần 24 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 24 từ ngày 08/6 -12/6/2015 như sau Chi tiết
 5. Lịch làm việc tuần 23 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 23 từ ngày 01/6 -05/6/2015 như sau: Chi tiết
 6. Lịch làm việc tuần 21 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 21 từ ngày 18/5 -22/5/2015 như sau: Chi tiết
 7. Lịch làm việc tuần 20 năm 2015

  UBND huỵện thông báo lịch làm việc của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND và Uỷ viên Thường trực HĐND huyện tuần 20 từ ngày 11/5 -15/5/2015 như sau: Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2