THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Quyết định Ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Sơn
 2. Loại VB: Thông báo

  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

  1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).

  2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.

  3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017. Chi tiết
 3. Công văn [2017] số 139/UBND-NN về việc đăng ký công nhận làng nghề nông thôn năm 2017, rà soát, đánh giá các làng nghề đã được công nhận sau 5 năm
 4. Loại ăn bản: Hướng dẫn

  Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình

  Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-SVHTTDL, ngày 14/7/2011 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

  Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Sơn hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình như sau: Chi tiết
 5. (Phân loại văn bản: Thông báo)

  Công văn về việc thực hiện các quy định đảm bảo hoạt động của Đài truyên thanh cấp xã

  Công văn số 32/VHTT, ngày 08/12/2016 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Sơn.

  Thực hiện Văn bản số 495/STTTT-BCXB, ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các quy định đảm bảo hoạt động của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã (Văn bản sao gửi kèm); Văn bản số 903/UBND-VHTT, ngày 05/12/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Sơn về việc tăng cương hoạt động của hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình huyện, Đài truyền thanh cơ sở.

  Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: Chi tiết
 6. Hình thức văn bản: Hỏa tốc

  Công văn hỏa tốc của UBND huyện về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2016

  Thực hiện Văn bản số 3668/UBND-TH ngày 26/8/2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tỉnh hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9/2016), Chủ tịch ƯBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã thực hiện nghiêm túc yêu cầu sau: Chi tiết
 7. Loại văn bản: Công văn

  CÔNG VĂN 417/UBND-VHTT, ngày 10/6/2016 về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện

  Thực hiện Công văn số 1732/UBND-VX3, ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ; Công văn số 121/CV-BATGT ngày 19/5/2016 của Ban an toàn giao thông tỉnh về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020, gắn với phòng ngừa tai nạn đuổi nước với trẻ em. UBND huyện yêu cầu UBND các xã thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết
 8. Loại văn bản: Công văn

  Công văn 306/UBND-VHTT, về việc đôn đốc tăng cường thực hiện một số nọi dung tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Triển khai Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 04/3/2016 của UBND huyện Tân Sơn về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: Chi tiết
 9. Loại văn bản: Hướng dẫn

  HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2016

  Thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-SVHTTDL, ngày 14/10/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; UBND huyện Tân Sơn hướng dẫn tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 trên địa bàn huyện như sau: Chi tiết
 10. Loại văn bản: Hướng dẫn

  HƯỚNG DẪN tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20-3-2016

  Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD - SVHTT&DL, ngày 26/02/2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn nội dung tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 như sau: Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5