Tân Sơn: Triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2017 - 2018

Ngày 27/12, UBND huyện Tân Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ chiêm xuân 2017 - 2018.  Đ/c Tạ Ngọc Yến - PCT UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị; Dự hội nghị có thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp&PTNT; Trạm khuyến nông, Thú y; Bảo vệ thực vật; Hạt kiểm lâm, Xí nghiệp thủy nông và Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách địa chính - nông nghiệp 17 xã.

Vụ chiêm xuân 2017 - 2018, huyện Tân Sơn phấn đấu diện tích gieo cấy lúa 2.154,6 ha (trong đó diện tích lúa lai là 1.050 ha, lúa chất lượng cao 550ha), năng suất 56,33tạ/.ha, sản lượng 12.137,6 tấn; Diện tích ngô 550 ha, năng suất 46,8 tạ/ha; Tiếp tục đầu tư thâm canh, chăm sóc cây chè theo hướng an toàn tổng diện tích toàn huyện 3.468ha, trồng mới trồng lại 20 ha; Trồng mới 05ha bưởi diễn đưa tổng diện tích bưởi diễn lên 83 ha; Duy trì thực hiện tốt công giao khoán bảo vệ rừng với 18.648,9 ha; trồng rừng tập trung 2.300ha; Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi phấn đấu đạt chỉ tiêu cả năm: đàn gia súc 64.795 con; đàn gia cầm 534.000 con; nuôi thả mặt nước ao hồ 298ha, nuôi 17 lồng cá.

Để vụ chiêm xuân được thực hiện tốt theo đúng kế hoạch đề ra, huyện Tân Sơn đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cụ thể đến từng xã, các khu dân cư; Chỉ đạo thực hiện tốt cơ cấu trà, cơ cấu giống, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý, chỉ đạo phù hợp, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho sản xuất; Tiếp tục xây dựng các mô hình nông nghiệp, nhân rộng các mô hình có hiệu quả; Tăng cường phổ biến cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để nhân dân biết và thụ hưởng; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến các chủ trương định hướng chính sách của tỉnh, của huyện.

Phát biểu tại hội nghị đ/c Tạ Ngọc Yến - PCT UBND huyện huyện yêu cầu: các xã, các ngành liên quan thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2017- 2018. Trước mắt các xã chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Xuân ngay từ khâu làm đất cho đến gieo, cấy bảo vệ sản xuất, đặc biệt lưu ý về vấn đề cung cấp giống. Tăng cường công tác hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, kiểm tra, kiểm soát vật tư kém chất lượng và vật tư nông nghiệp giả. Tuyên truyền chỉ đạo nhân dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ gieo mạ và gieo cấy của huyện. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác. Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ diện tích cây vụ đông, đồng thời tuyên truyền, phổ biến để người dân tiến hành cày ải, giải phóng đất để phục vụ cho việc sản xuất vụ chiêm xuân 2017 - 2018 đúng lịch chỉ đạo của huyện.

Thanh Loan - Công Sơn.