Tân Sơn: Triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019

Ngày 13/12, UBND huyện Tân Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất Nông nghiệp và PTNT năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư HU. Đồng chí Tạ Ngọc Yến, PCT UBND huyện. Thành viên BCĐ sản xuất NLN huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong khối Nông nghiệp; đại biểu lãnh đạo Hội LHPN, Đoàn thanh niên và Hội Nông dân huyện. Chủ tịch UBND 17 xã dự hội nghị.

Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt trên 7.115ha. Sản lượng lương thực đạt 26.904 tấn giảm 2.322 tấn so với năm 2017, đạt 91% so với kế hoạch năm. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa đạt 4.196,4ha giảm 325ha do mưa lũ gây thiệt hại. Diện tích lúa lai: 2.112ha; diện tích áp dụng tiến bộ kỹ thuật SRI 1.500ha. Năng suất lúa vụ Chiêm xuân 2018 đạt kỷ lục trên 60 tạ/ha, vụ Mùa mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ nhưng năng suất vẫn đạt trung bình nhiều năm. Tổng diện tích trồng ngô đạt 1.020,3ha, năng suất đạt 41,96ha. Năng suất các cây hàng năm đạt tương đương và cao hơn năm 2017. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 39.611,46 tấn, đạt 122%KH. Sản lượng bưởi đạt 213 tấn. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được thực hiện tốt. Độ che phủ rừng đạt trên 61,7%. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 649.590 con. Có 3.471 đàn ong, sản lượng mật 11,5 tấn. Sản lượng thủy sản đạt khoảng 480,5 tấn. Vụ đông 2018- 2019, toàn huyện đã gieo trồng 570,4ha/605ha đạt trên 94%KH. Nhìn chung, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ KHKT nên năng suất và chất lượng nông sản được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và bước đầu phát triển nhiều sản phẩm nông sản hàng hóa theo xu hướng thị trường. Đã tạo lập được quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể Gà nhiều cựa Tân Sơn.

Kế hoạch, vụ Xuân 2019 toàn huyện sẽ gieo cấy 2.150ha lúa, 460ha ngô; 1.300ha cây hàng năm khác. Duy trì diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. Với cây lúa, tập trung gieo cấy trà xuân muộn khoảng 95% diện tích, đảm bảo 100% diện tích mạ có che phủ nilon. Phấn đấu năng suất đạt 58 tạ/ha, sản lượng đạt 12.470 tấn.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện có 44,97ha/314,44ha lúa và hoa màu bị vùi lấp do mưa lũ không có khả năng khôi phục. Vì vậy, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về kế hoạch, chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2019 của huyện đạt kết quả cao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương sự nỗ lực của ngành NN và PTNT, các địa phương, và bà con nông dân trong sản xuất NN năm 2018. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2019 đồng chí nhấn mạnh vụ Xuân 2019 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả địa phương. Vì vậy, từ huyện với cơ sở cần tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ như: các xã cần rà soát, khắc phục cải tạo kịp thời diện tích đất trồng lúa bị vùi lấp. Làm đất sớm, đẩy mạnh cơ giới hóa. Nhanh chóng hoàn thành sửa chữa các kênh mương, hồ đập bị hư hỏng đảm bảo cấp nước kịp thời đúng khung lịch thời vụ. Chủ động về giống, phân bón. Tích cực vận động nông dân liên kết sản xuất theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống. Đẩy mạnh sử dụng các loại chế phẩm sinh học, phân bón qua lá. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp canh tác phù hợp với hiện trạng một số diện tích đất lúa và hoa màu mới khôi phục sau mưa lũ đảm bảo năng suất cây trồng vụ Xuân 2019. Cùng với đó cần tăng cường quảng bá thương hiệu chè và gà nhiều cựa. Tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, tuyệt đối không để giống kém chất lượng, phân bón giả đến tay người nông dân. Ngành kiểm lâm và các địa phương chú ý công tác PCCR. Chú trọng công tác bảo vệ đàn vật nuôi trong các đợt rét đậm rét hại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Ngọc Yến – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo những nhiệm vụ cơ bản và giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã cần tập trung triển khai nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019.

Hà Quyên - Công Sơn.