Tân Sơn: Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

 Hiện nay diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện Tân Sơn đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng; đây là thời điểm rất quan trọng của cây lúa vì nó sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và sản lượng. Do đó, huyện Tân Sơn chỉ đạo bà con nông dân cần tích cực kiểm tra tình hình sâu bệnh trên diện tích lúa để có thể chủ động phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, tránh tư tưởng chủ quan dẫn đến mất mùa.

Vụ mùa năm nay, gia đình bà Phùng Thị Bằn, khu Tân Ve, xã Thu Ngạc cấy gần 3 sào lúa với các giống lúa lai, lúa chất lượng cao như GS9, QR15. Thời gian này, bà Bằn tích cực ra thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh hại. Hiện nay lúa của gia đình bà đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng; nhờ tích cực kiểm tra đồng ruộng và chăm sóc lúa nên diện tích lúa gia đình bà phát triển tốt, không có sâu bệnh. Bà Phùng Thị Bằn cho biết: Tôi đi họp xóm, được nghe trưởng khu phổ biến, tuyên truyền về việc chăm sóc lúa, hàng ngày tôi cũng thăm ruộng xem có sâu bệnh không. Cứ một tuần tôi kiểm tra 2-3 lần, thứ nhất là nước, thứ 2 tôi bón phân bón lót, bón phân đón đòng; tôi xem ruộng có sâu bọ tôi lại lấy thuốc để phun. Lúa nhà tôi đã phun thuốc theo hướng dẫn nên phát triển rất là tốt, đang ra lá non để ra đòng.

Cán bộ Trạm BVTV huyện hướng dẫn đặt mồi bả diệt chuột.

Vụ mùa 2017, xã Thu Ngạc gieo cấy được 224,1 ha lúa, đạt 100% kế hoạch; trong đó diện tích lúa lai đạt 201,7 ha. Thời điểm này, Ban chỉ đạo sản xuất của xã Thu Ngạc đang tập trung chỉ đạo tổ khuyến nông xã, tuyên truyền bà con nông dân thường xuyên ra thăm đồng, nhanh chóng phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Lúa mùa hiện đang làm đòng, đây là thời điểm nhạy cảm với sâu bệnh hại và chuột cắn phá. Ông Hoàng Văn Thân, Cán bộ khuyến nông xã Thu Ngạc cho biết: Tổ khuyến nông xã đã xây dựng kế hoạch phòng trừ sâu bệnh hại từng thời điểm, dựa trên kế hoạch của Trạm BVTV huyện Tân Sơn. Chúng tôi phát trên hệ thống loa đài TT và tổ chức họp ở khu dân cư để tuyên truyền cho bà con nắm bắt về tình hình sâu bệnh hại trên trà lúa vụ mùa 2017. Hiện tại trên đồng ruộng của xã Thu Ngạc ở tất cả các xứ đồng mức độ sâu hại nhẹ đến trung bình, không có địa bàn nào xảy ra hiện tượng cục bộ.

Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa mùa theo kế hoạch đề ra. Xác định thời điểm này trên các trà lúa thường xuất hiện một số sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh vàng lá sinh lý, bạc lá đóm sọc vi khuẩn và chuột phá hoại. Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tân Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; hiện nay 100% diện tích lúa trên địa bàn huyện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Ông Nguyễn Hoài Linh - Trạm trưởng trạm BVTV huyện Tân Sơn nói: Thời gian  này đang là cao điểm phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Chúng tôi thấy trên cây lúa và các cây trồng khác đã xuất hiện 1 số đối tượng có nguy cơ phát sinh thành dịch. 

Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Đặc biệt trên đồng ruộng có sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn… Chúng tôi cũng xác định, đối tượng gây hại chính trên cây lúa thời gian này là sâu cuốn lá nhỏ. Đối với sâu cuốn lá nh, khi phun xong bà con cần kiểm tra lại đồng ruộng, nếu sau khi phun gặp mưa hoặc thấy mật độ sâu còn cao, ta cần tiến hành phòng trừ lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.

Đến thời điểm này, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất cũng như tích cực bám đồng nhằm phát hiện sâu bệnh hại để có các biện pháp xử lý kịp thời do vậy diện tích lúa trên địa bàn huyện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tin rằng bà con nông dân huyện Tân Sơn sẽ có một vụ mùa thắng lợi, qua đó góp phần ổn định đời sống của người dân, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

                                                                         Lê Minh - Công Sơn