TÂN SƠN: TẬP TRUNG THU HOẠCH VỤ MÙA

Thời điểm này, lúa trên địa bàn huyện Tân Sơn đã bắt đầu chín rộ, UBND huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc bà con thường xuyên thăm quan đồng ruộng để chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Tân Sơn gieo cấy gần 2.400ha lúa, trong đó 1.200ha lúa lai, 400 ha lúa chất lượng cao. Do làm tốt quy trình gieo cấý trong khung thời vụ, cơ cấu giống chủ lực là các giống trung và ngắn ngày như Nhị ưu 838, Thiên ưu 8, Hương thơm số 1, BC15… và không bị sâu bệnh gây hại nên vụ mùa năm nay năng suất lúa trên địa bàn đạt 50,5 tạ/ha, tăng 0,7ta/ha so với cùng kỳ năm trướctấn . Ngay sau khi thu hoạch vụ mùa, bà con nhân dân trên địa bàn tập trung làm đất để làm vụ đông với cây ngô là cây trồng chủ lực.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.