Tân Sơn: Tập trung chăm sóc cây màu vụ Đông

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này bà con nông dân huyện Tân Sơn đang tích cực ra đồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho diện tích cây màu vụ đông.

Vụ đông năm nay, huyện Tân Sơn đã gieo trồng được trên 500 ha cây màu vụ đông. Diện tích cụ thể: Ngô 250,9 ha; Rau xanh là 212,6ha; khoai lang 31,56ha; khoai tây 17 ha. Đối với cây sắn, năm nay huyện Tân Sơn trồng được 536,8 ha, đạt trên 50% kế hoạch, năng xuất ước đạt 125 tấn/ha. Một số địa phương đạt kế hoạch gieo trồng cao như: Văn Luông, Xuân Đài, Kim Thượng, Mỹ Thuận…  Dựa trên điều kiện đồng đất và kinh nghiệm của bà con nông dân qua các vụ đông trước. Ngay từ đầu vụ, huyện Tân Sơn đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu gieo trồng cây rau màu, ngô vụ đông phù hợp cho từng địa phương. Riêng cây ngô được huyện xác định là cây trồng chủ lực, chú trọng ưu tiên, lựa chọn giống ngô nếp ngắn ngày như  MX2, MX4, MX10 và HN88 đưa vào trồng nhằm tăng giá trị hàng hóa.

Song song với việc chăm sóc cây màu vụ đông, huyện Tân Sơn đã chỉ đạo Trạm Thủy nông huyện phối hợp với các địa phương trên địa bàn chủ động kiểm tra, rà soát lại các hồ, đập chứa nước và hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2018.

                                                   Công Sơn.