TÂN SƠN: TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

Ngày 28/6 Ban chỉ đạo 1237 huyện Tân Sơn đã tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đồng chí Vũ Tiến Bắc, UV Ban TVHU, PCT UBND huyện, Trưởng BCĐ 1237 huyện dự và khai mạc.

Tham gia tập huấn là cán bộ làm công tác chính sách cấp huyện và cấp xã trên địa bàn và 195 trưởng khu dân cư.

Tại lớp tập huấn các đồng chí cán bộ Bộ CHQS tỉnh trực tiếp truyền đạt  nội dung về công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn; công tác thu thập thông tin, xác minh, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Qua lớp tập huấn giúp lãnh đạo, chỉ huy cấp xã và cán bộ làm công tác chính sách trên địa bàn huyện xác định được vai trò, nhiệm vụ và nâng cao năng lực quản lý, khoa học và đầy đủ thông tin về liệt sỹ để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.