Tân Sơn: Tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2017 Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 10/1/2018, UBND huyện Tân Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đ/c Nguyễn Bá khuyến - PBT, chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng 17 xã trong toàn huyện.

 Năm 2017, công tác Quân sự - Quốc phòng của huyện Tân Sơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, trực phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương; tổ chức tốt việc huấn luyện giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng năm 2017; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký quân nhân dự  bị, công tác tuyển quân theo luật định; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các 3 xã theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, kết quả đạt cao. Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

 Trong năm 2018, công tác quân sự quốc phòng địa phương tập trung xây dựng kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ quân sự các cấp, tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ công chức và đảng viên; làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, sát với tình hình thực tế địa phương; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, thực hiện tốt luật dân quân tự vệ; thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

  Nhân dịp này, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện, Ban CHQS huyện cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2017.

Thanh Loan - Tuấn Thọ.