Tân Sơn: Ra quân điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Sáng nay ngày 1/10/2019, Chi cục thống kê huyện Tân Sơn đã ra quân thực hiện Điều tra, thu thập thông tin KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Đoàn giám sát của Cục thống kê tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Chi cục thống kê huyện Tân Sơn đã trực tiếp xuống các địa bàn điều tra để nắm bắt tình hình. Ghi nhận của phóng viên Đài TT-TH huyện Tân Sơn trong sáng nay.

Cuộc điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019 nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 DTTS phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi.

So với cuộc điều tra lần đầu (năm 2015), cuộc điều tra lần này, các điều tra viên được hỗ trợ thu thập thông tin trên các phương tiện thông minh, giúp cho việc cập nhật, tổng hợp kết quả điều tra thuận lợi hơn. Cuộc điều tra năm nay có 98 chỉ tiêu được thu thập. Nội dung điều tra gồm 2 nhóm, thứ nhất, điều tra tại hộ, gồm: Thông tin chung về dân số; thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi; thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 1/10/2018-1/10/2019); thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu của hộ; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng. Thứ hai, Điều tra tại UBND xã, gồm: Thông tin chung về đặc điểm của xã; thông tin về sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; bưu điện, nhà văn hóa, thông tin liên lạc; y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu công nghiệp; điều kiện làm việc trình độ công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng và an ninh.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 1/10/2019, thời gian thu thập thông tin Điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn bắt đầu từ 1/10/2019 và kết thúc chậm nhất vào 31/10/2019.

Để cuộc điều tra đạt kết quả cao, Chi cục Thống kê huyện Tân Sơn đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của huyện và các xã thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã và Đài TT-TH huyện. Qua đó, mong muốn các hộ đồng bào DTTS phối hợp chặt chẽ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin góp phần và sự thành công của cuộc điều tra.

Là người địa phương, nghe nói được tiếng Mường và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh cùng với  kinh nghiệm từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 hồi tháng 4 vừa qua. Chị Phùng Thị Thủy, điều tra viên xã Đồng Sơn tiếp tục được phân công tham gia thực hiện điều tra, thu thập thông tin KT-XH của 53 DTTS năm 2019. Đợt này chị phụ trách điều tra 3 địa bàn với 90 hộ đồng bào dân tộc Mường.

Chị Phùng Thị Thủy, Điều tra viên xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn: trong buổi sáng ra quân mình đã điều tra được 4 hộ. trong quá trình làm việc thì thấy có 1 số khó khăn như: khi mình đến chủ hộ đi vắng chỉ có người già và trẻ nhỏ ở nhà thì hỏi thông tin sẽ không được chính xác. Hoặc khi mình đến bà con đi làm mình sẽ phải quay lại lần thứ 2. Qua buổi sáng rút ra được kinh nghiệm mình nên đến vào lúc sáng sơm, trưa hoặc chiều tối để gặp được chủ hộ thì thông tin thu thập sẽ được chính xác hơn.

Trong đợt điều tra này huyện Tân Sơn có 30 điều tra viên, thực hiện điều tra tại 64 địa bàn với 1.914 hộ. Trong đó có 2 địa bàn điều tra toàn bộ là khu Hang Lèn xã Vinh Tiền và khu Lóng 2 xã Thạch Kiệt. Các điều tra viên đều được tập huấn nghiệp vụ và trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn văn Trường, Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Tân Sơn: ở những địa bàn khó khăn, vùng cao điều tra viên cần sự hỗ trợ của các đồng chí trưởng khu hoặc nhờ người phiên dịch mới thu thập được thông tin. Trong cuộc điều tra này thời gian hoàn thành cấp trên quy định là từ 1/10 đến ngày 31/10 nhưng Chi cục thống kê huyện Tân Sơn chỉ đạo các ĐTV phấn đấu hoàn thành điều tra xong trước ngày 25/10.

Thời gian thu thập thông tin điều tra DTTS tại các địa bàn bắt đầu từ hôm nay và kết thúc vào 31/10/2019. Kết quả của cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương và các địa phương vùng dân tộc thiểu số có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

Hà Quyên - Tuấn Thọ.