Tân Sơn: khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Ngày 1/10, tại trường THCS Tân Phú, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Tân Sơn đã tổ chức khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019.

Tham gia buổi lễ có đại diện Lãnh đạo xã Tân Phú, phòng Giáo dục &ĐT huyện, lãnh đạo trường PT DTNT – THCS huyện;  phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Tân Phú.

Đây là đơn vị được UBND huyện Tân Sơn chọn thực hiện điểm. Chủ đề Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019 mà trường THCS Tân Phú lựa chọn là “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong những năm qua, Tuần lễ đã được trường THCS Tân Phú tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan tỏa, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và toàn xã hội. Đây là dịp để mọi tầng lớp nhân dân và học sinh tiếp tục tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Là hình thức tuyên truyền Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ học tập suốt đời.

 Sự kiện cũng là diễn đàn để các thầy giáo, cô giáo, học sinh trao đổi kinh nghiệm trong dạy và học;...ngay sau buổi lễ trường THCS Tân Phú đã tổ chức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh đọc sách báo tại nhà trường.

Hà Quyên - Tuấn Thọ.