Tân Sơn: Khai mạc huấn luyện tự vệ Cụm trung tâm

Với phương châm huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Ngày 22/6/2018, tự vệ cụm trung tâm huyện Tân Sơn đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2018. Tham gia huấn luyện đợt này có 62 đồng chí là chiến sỹ tự vệ thuộc 2 khối Huyện ủy, UBND huyện Tân Sơn.

Nội dung huấn luyện tự vệ năm nay gồm: Bài giáo dục chính trị với nội dung: Âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; tham quan mô hình học cụ huấn luyện. Trong nội dung huấn luyện gồm quân sự chung; kỹ thuật bắn súng bộ binh AK, kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật thuốc nổ, công sự ngụy trang, vũ khí tự tạo, kỹ thuật chiến đấu của dân quân tự vệ bộ binh trong đô thị và võ thuật; về chiến thuật gồm các nội dung từng người, tổ tự vệ chiến đấu với tự vệ; tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu.

Đợt huấn luyện tự vệ Cụm trung tâm huyện Tân Sơn sẽ diễn ra trong thời gian 07 ngày (từ 22-28/6/2018). Kết thúc đợt huấn luyện, 100% quân số tự vệ sẽ tham gia bắn đạn thật với bài bắn súng bộ binh AK. Theo kế hoạch, kết quả huấn luyện 100% các nội dung, khoa mục đạt yêu cầu; trong đó có từ 75 - 85% khá giỏi trở lên; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Công Sơn - Tuấn Thọ.