Tân Sơn: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ vừa làm, vừa làm

Ngày 13/12, Huyện ủy Tân Sơn phối hợp với Trường chính trị tỉnh Phú Thọ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm, vừa học năm học 2018 - 2019.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên Trường chính trị Tỉnh; đ/c Nguyễn Hải Quân - PTBTT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy; Văn phòng huyện ủy; Lãnh đạo, giáo viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn.

Tham gia lớp học có 80 học viên đến từ các chi, đảng bộ trong toàn huyện Trong thời gian 12 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản thuộc với các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tương tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trật tổ quốc và đoàn thể Nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ địa phương.

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần giúp các học viên nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, biết cách vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Hải Quân - PTBTT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các đồng chí học viên cần xác định đúng đắn động cơ, mục đích, trách nhiệm của bản thân khi tham gia lớp học; Chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; Đoàn kết và tích cực học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 Thanh Loan - Hoài Nam.