Tân Sơn: Hoàn thành sáp nhập khu dân cư, chi bộ

Thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư. Đến hết ngày 19-9, huyện Tân Sơn đã hoàn thành sáp nhập các khu dân cư và chi bộ trên địa bàn huyện.

Như vậy, huyện Tân Sơn đã sáp nhập 45/195 khu dân cư của 13/17 xã thành 22 khu dân cư mới theo đúng kế hoạch; hiện tại, huyện chỉ còn 172 khu dân cư, giảm được 23 khu dân cư, chi bộ so với trước. Sau sáp nhập, các khu dân cư đều đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân theo quy định; các khu đã kiện toàn tổ chức người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư đảm bảo tinh gọn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức tự quản ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Để có được kết quả như trên, huyện Tân Sơn đã làm tốt công tác rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đảm bảo theo quy định; cùng với đó, huyện đã tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí BT HU tặng xóm Lóng xã Thạch kiệt 01 chiếc loa di dộng để bà con trong khu thông tin, tuyên truyền. Đây là món quà ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, cấp ủy chính quyền huyện Tân Sơn đối với bà con nhân dân xóm Lóng xã Thạc Kiệt..

                                                                          Công Sơn .