Tân Sơn: Gần 300 triệu đồng đầu tư lắp đặt mới đài truyền thanh xã

UBND xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn vừa được đầu tư, lắp đặt mới hệ thống đài Truyền thanh FM không dây, đây là nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” năm 2018.

Tháng 7 năm 2018, do ảnh hưởng cơn bão số 3, Đài truyền thanh xã Thạch Kiệt bị nhiễm sét và cháy công suất máy phát. Nhằm tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, qua đó hoàn thiện tiêu chí số 08 về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới (NTM). Sở Thông tin và Truyền Thông đã đầu tư lắp mới cho xã Thạch Kiệt hệ thống đài truyền thanh FM công suất 50W, 12 cụm thu, 24 loa nén và một số thiết bị phụ trợ khác gồm: Đầu thu vệ tinh, Đài Casset, Micro, hệ thống chống sét… Tổng kinh phí đầu tư gần 300 triệu đồng.

Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống đài truyền thanh FM sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân cũng như thực hiện 1 trong những tiêu chí xây dựng NTM của xã Thạch Kiệt; góp phần giúp đài truyền thanh cơ sở trở thành cầu nối, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

                                                                      Công Sơn.