Tân Sơn: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Minh Đài năm 2018

Ngày 10/8, tại xã Minh Đài huyện Tân Sơn đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. Dự cuộc diễn tập có các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Tân Sơn; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập của huyện; Bí thư, chủ tịch của các xã trên địa huyện.

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã  vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương”. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển xã vào các trạng thái Quốc phòng, an ninh; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Minh Đài đã được chuẩn bị chu đáo, sâu sát, cụ thể về bãi tập, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ tham gia diễn tập. Nội dung diễn tập phù hợp với tình hình địa phương, sát thực tế chiến đấu. Cuộc diễn tập đạt và hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

Thanh Loan - Tuấn Thọ.