TÂN SƠN: ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2018

Ngày 15/11/2018 Huyện Tân Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  với nhân dân năm 2018, Dự hội nghị có đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy

Mục đích của cuộc đối thoại để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của nhân dân, tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; kịp thời phát hiện những vướng mắc, phát sinh trong thực hiện những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp, những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đảng viên, những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành,… góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị.

 Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 22 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến phát triển đường giao thông liên huyện, liên thôn; tu sửa, khắc phục kịp thời những công trình giao thông bị ảnh hưởng trong cơn bão số 3 năm 2018; việc sát nhập khu dân cư và xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, nâng cấp đường điện lưới sinh hoạt cho khu dân cư, bàn thêm về khu tập kết rác thải tập trung… đã được các đại biểu nhân dân đưa ra để bàn bạc và có hướng khắc phục, giải quyết.

 Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

 Đối với những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi liên quan đến thẩm quyền địa phương đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đại diện cấp ủy, chính quyền làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại, đối với những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các cơ quan chức năng, nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

                                          Hồng Nhuận – Tuấn Thọ.