Tổ chức sáp nhập khu dân cư

Thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư trên địa bàn. Ngày 16-9, huyện Tân Sơn đã tổ chức lễ sáp nhập các khu dân cư và chi bộ trên địa bàn huyện. (Dự kiến, huyện Tân Sơn sẽ tổ chức sáp nhập các khu dân cư và chi bộ hoàn thành trong thời gian từ 16-19/9/2019 ).

Theo kế hoạch, huyện Tân Sơn sẽ sáp nhập 45/195 khu dân cư của 13/17 xã thành 22 khu dân cư mới, như vậy sau sáp nhập, huyện Tân Sơn chỉ còn 172 khu dân cư, giảm được 23 khu dân cư, chi bộ so với trước. Tính đến hết ngày 16/9, huyện Tân Sơn đã hoàn thành sáp nhập 13/22 khu dân cư mới, đạt 59%. Sau sáp nhập, các khu dân cư đều cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ dân theo quy định; các khu đã kiện toàn tổ chức người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư đảm bảo tinh gọn, thực hiện tốt chức năng của tổ chức tự quản ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, huyện Tân Sơn đã làm tốt công tác rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đảm bảo theo quy định; bên cạnh đó, huyện cũng đã tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập, qua đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân.

                                                                 Công Sơn - Hoài Nam.