Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

(Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030)

Theo đó, mục tiêu đề ra sẽ thu hút được 6.000 lượt du khách quốc và 7,25 triệu lượt khách nội địa vào năm 2015; năm 2020, đón được 10 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 8,2 triệu lượt khách nội địa và đến năm 2030, đón được 25 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 10,7 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch năm 2015 đạt khoảng 49,8 triệu USD (tương đương 564,3 tỷ VND theo giá gốc năm 2010); năm 2020 đạt khoảng 90,5 triệu USD (tương đương 1.118,6 tỷ VND); năm 2030 đạt khoảng 308,5 triệu USD (tương đương 3.813,1 tỷ VND). Trên cơ sở các định hướng phát triển, những mục tiêu chiến lược phát triển du lịch Phú Thọ hướng đến phát triển cả thị trường du khách quốc tế và thị trường du lịch nội địa. Trong đó, thị trường khách du lịch nội địa là thị trường chú trọng phát triển của du lịch Phú Thọ. Tập trung khai thác khách du lịch đến từ các vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải, các tỉnh vùng núi phía Bắc, các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa như: Lễ hội Đền Hùng - giỗ Tổ Hùng Vương, tham quan nghiên cứu di tích, hát Xoan là sản phẩm du lịch đặc trưng của du lịch Phú Thọ. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch thể thao kết hợp với du lịch tham quan, nghiên cứu, du lịch MICE,… là những sản phẩm du lịch bổ trợ góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Không gian du lịch Phú Thọ được tổ chức thành 5 trung tâm du lịch gồm: Trung tâm thành phố Việt Trì, Trung tâm vườn quốc gia Xuân Sơn, Trung tâm Thanh Thủy, Trung tâm Hạ Hòa, Khu đô thị sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao Tam Nông. Tổng vốn đầu tư phát triển du lịch đến năm 2030 khoảng gần 20.000 tỉ đồng, được tiến hành đồng thời bằng nhiều hình thức đầu tư như: ngân sách Nhà nước, đầu tư nước ngoài, liên danh liên kết, cổ phần, tư nhân… Đặc biệt coi trọng nguồn vốn đầu tư trong nước, trong dân; phải xác định nguồn vốn xã hội hoá là nguồn vốn đầu tư quan trọng nhất đối với phát triển du lịch. Quy hoạch nêu rõ, cần tập trung thu hút các dự án ưu tiên như: Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Sơn, Khu du lịch nước khoáng Thanh Thủy, Khu du lịch Văn Lang, Khu du lịch Bạch Hạc – Bến Gót, Khu đô thị sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - thể thao Tam Nông, Khu du lịch Ao Giời – Suối Tiên, Khu du lịch Đầm Ao Châu, Khu đô thị nghỉ dưỡng Hoàng Gia – Đầm Vân Hội. Đối với các giải pháp thực hiện, trên cơ sở Luật Du lịch và các luật liên quan, các ngành chức năng nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng hệ thống các cơ chế chính sách đặc thù trong các lĩnh vực về đầu tư, về đào tạo nhân lực, thị trường,... nhằm tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế có thể tham gia đầu tư phát triển du lịch Phú Thọ. Tập trung huy động các nguồn vốn thực hiện mục tiêu phát triển du lịch với nhiều hình thức huy động khác nhau, trên quan điểm huy động từ nguồn nội lực là chủ yếu, sử dụng nguồn vốn ngân sách hợp lý để kích thích các nguồn vốn khác, thực hiện xã hội hóa, huy động nguồn lực trong khu dân cư, lồng ghép nguồn vốn từ dự án của các ngành liên quan. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động du lịch để tạo ra các sản phẩm, nhất là những sản phẩm đặc trưng trong nông lâm nghiệp thủy sản, trong bảo tồn các di sản văn hoá thời kỳ Hùng Vương…. Với những quan điểm, mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể đã khẳng định quyết tâm của tỉnh Phú Thọ đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020, du lịch Phú Thọ có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương, trở thành địa bàn trọng điểm phát triển du lịch của vùng và cả nước.