Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 24 về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45 về một số công tác ở vùng dân tộc Mông

Ngày 24-4, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 23-9-1994 của Ban Bí thư (khóa VII) về một số công tác ở vùng dân tộc Mông tại huyện Tân Sơn. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Văn phòng Tỉnh ủy.

Tiếp đoàn tại huyện Tân Sơn có đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, BT Huyện ủy Tân Sơn; Đ/c Nguyễn Hải Quân, Phó BTTT HU, CT HĐND huyện; Đ/c Tạ Ngọc Yến, Phó BTHU, CT UBND huyện, các đồng chí trong ban TVHU, Trưởng các phòng ban liên quan và xã Thu Cúc.

 Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Tân Sơn trong những năm qua được triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TƯ về công tác dân tộc, với mục tiêu từng bước phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ngày 23-9-1994 Ban Bí thư (khóa VII) đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TƯ của về một số công tác ở vùng dân tộc Mông. Thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị này, đời sống kinh tế - xã hội của huyện Tân Sơn đã có những đổi thay nhất định. 100% số hộ đồng bào dân tộc được định canh, định cư có nhà ở, đất sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kết cấu cơ sở hạ tầng được xây dựng tương đối đồng bộ, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an sinh xã hội từng bước được cải thiện. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, công khai, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, có động lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, tạo niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Là một trong 62 huyện nghèo khi mới thành lâp đến nay huyện Tân Sơn đã thoát khỏi huyện nghèo.

Việc thực hiện Chỉ thị 45 với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào khu Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn được cải thiện. Đồng bào đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững và chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 của Trung ương Đảng và Ban Bí thư về công tác dân tộc ở huyện Tân Sơn cũng còn một số hạn chế đó là: Việc tổ chức thực hiện chính sách ở một số xã còn lúng túng; kết quả giảm nghèo ở một số xã chưa cao; nhiều nơi tập quán canh tác còn lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng sản phẩm thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của huyện Tân Sơn trong việc triển khai thực hiện nghị quyết và trong thời gian tới huyện cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn; quan tâm công tác truyền thông đến đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; quan tâm đến đối tượng cán bộ đặc biệt là con em vùng dân tộc, tôn giáo; phát huy năng lực, sự chủ động trong phát triển kinh tế, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại của người dân tộc góp phần giảm nghèo bền vững.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.