• Huyện ủy huyện Tân Sơn
  • Ngồi quây quần cùng thưởng thức.
  • Xóm Ú xã Thu Cúc
  • Đồi chè xã Long Cốc
  • Ảnh nhũ đá ở vườn quốc gia Xuân Sơn
  • Công việc nấu nướng thường do những người phụ nữ đảm nhận.