• Vườn quốc gia Xuân Sơn 2
  • Trung tâm xã Thu Cúc
  • Ảnh nhũ đá ở vườn quốc gia Xuân Sơn
  • Công việc nấu nướng thường do những người phụ nữ đảm nhận.
  • Huyện ủy huyện Tân Sơn
  • Xóm Ú xã Thu Cúc
  • Đồi chè xã Long Cốc
  • Cánh đồng Kim Thượng