Huyện đoàn Tân Sơn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016. Sáng ngày 27/9/2016, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở năm 2016. Đến dự có Lễ Khai mạc có Đ/c Bùi Văn Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm BDCT, Huyện đoàn Tân Sơn. Tham dự lớp học là các đồng chí UV BCH, BTV Đoàn các xã; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khu dân cư trong toàn huyện.
Đồng chí: Bùi Văn Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc

(Đồng chí: Bùi Văn Huấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc)

Lớp học diễn ra từ ngày 27/9/2016 đến hết ngày 29/9/2016. Trong 03 ngày các học viên sẽ được học các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nước ta hiện nay… Ngoài ra các học viên còn được học tập một số chuyên đề về công tác Đoàn như: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Lớp tập huấn là một cơ hội bổ ích để các đồng chí học viên được bồi dưỡng thêm những hiểu biết của mình về chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, từ đó từng bước đưa hoạt động Đoàn, Hội, Đội ở cở sở ngày càng nâng cao tính hiệu quả, thiết thực.

Huyện đoàn Tân Sơn