HÔI LHPN HUYỆN TÂN SƠN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CẤY LÚA HIỆU ỨNG HÀNG BIÊN VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2019

Phương pháp cấy lúa hiệu ứng hàng biên là phương pháp cấy có nhiều ưu điểm và thực tế đã đạt được nhiều kết quả cao, đặc biệt chống được sâu bệnh, giảm sức lao động, giống, phân bón, thuốc trừ sâu song năng suất lại đạt cao từ 250 đến 300kg/sào, chất lượng gạo đạt cao, thơm ngon, có lợi cho sức khỏe con người được thị trường ưa chuộng.

Từ thành công mô hình điểm cấy lúa theo phương pháp Hiệu ứng hàng biên năm 2017, 2018, vụ chiêm xuân năm 2019 Hội LHPN huyện đã chỉ đạo nhân rộng ra 14/17 xã trên địa bàn huyện với diện tích 27,7ha. Trong đó Hội LHPN huyện phối hợp với Dự án Tăng cường năng lực và tiếp cận cho cộng đồng (gọi tắt là AOP) thực hiện hỗ trợ về giống, phân bón là 10ha tại khu Nhàng, khu Chiềng xã Kim Thượng. Giống lúa cấy chủ yếu là J02 cho 110 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia và đều được sử dụng phân bón tổng hợp Hoa Tín cặp đôi vàng “2 in 1”. Các diện tích cấy lúa trên, Hội LHPN huyện đã trực tiếp xuống đồng giám sát về mặt kỹ thuật cấy, sử dụng lượng phân bón phù hợp để mang lại chất lượng và năng suất một cách tối đa.

Để thuận lợi cho công tác giám sát, kiểm tra trong quá trình sinh trưởng và phát triển, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các xã chọn địa điểm thích hợp dễ lấy nước, địa hình bằng phẳng, rộng thuận lợi cho công tác tham quan đầu bờ và tổng kết mô hình. Hiện nay 27,7ha đã được đồng loạt cấy xong.

 

Đặng Hiền (Phó CT Hội LHPN huyện).