HĐND huyện Tân Sơn khóa III tổ chức kỳ họp thứ Chín

Chiều ngày 1/11//2018, HĐND huyện Tân Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp bất thường) về công tác cán bộ.

Đồng chí  Đinh Công Thực, UV Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp bất thường, HĐND huyện đã thông qua 3 Tờ trình đó là: Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Đức Thịnh, với lý do chuyển công tác; Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Trưởng ban KT-XH và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quốc Việt với lý do chuyển công tác; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Sơn; Đồng thời bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa III.

 Sau khi  xem xét 3 Tờ trình; kỳ họp Bất thường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND huyện Tân Sơn đã thống nhất và thông qua 3 Nghị quyết: Cho miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban KT-XH, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Quân với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

                                                 Hồng Nhuận – Tuấn Thọ .