Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương

Chiều 13-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Sơn có đồng chí: Vũ Tiến Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 huyện.

Chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, BCĐ Trung Ương đã chỉ đạo hoàn thành một số công việc như: Lập bảng kê hộ trên 217.586 địa bàn điều tra với 26,2 triệu hộ dân cư; số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Internet đạt 68.990 hộ; thiết lập mạng lưới điều tra về Bảng kê hộ dân cư, danh sách địa bàn điều tra, sơ đồ trên trang Thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra; lựa chọn nhà thầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cung cấp hệ thống máy chủ để đón dữ liệu…

Đối với huyện Tân Sơn, đến nay UBND huyện đã thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 theo đúng hướng dẫn; Đã nghiệm thu đủ sơ đồ nền của 17 xã và phân chia 195 địa bàn điều tra thường, 2 địa bàn điều tra nhân khẩu đặc thù; công tác lập bảng kê hộ đã hoàn thành với 20.694 hộ dân cư; BCĐ TĐT huyện đã triệu tập quán triệt nội dung TĐT tới 17 Trưởng BCĐ và hoàn thành tập huấn nghiệp vụ cho 101 điều tra viên cùng 17 tổ trưởng của 17 xã. Theo kế hoạch từ ngày 15/3-20/3/2019 BCĐ các xã chỉ đạo Điều tra viên cập nhật bảng kê hộ trên phần mềm điện tử. Sáng ngày 01/4/2019 đúng 7h30 BCĐ xã tổ chức ra quân TĐT tại UBND các xã.

Hoài Nam - Hà Quyên.