GIỚI THIỆU Ủy ban nhân dân huyện

Địa chỉ: khu 8 - xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại/Fax: 0210.3875.830

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Chủ tịch UBND:  Tạ Ngọc Yến

2. Phó Chủ tịch kinh tế:  Vũ Tiến Bắc

3. Phó Chủ tịch văn hoá xã hội: Trần Khắc Thăng

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:
    Điện thoại: 0210.3615.018

    Chánh Văn phòng: Nguyễn Tiến Như Khoa - 0961.871.999
    Phó chánh Văn phòng: Hà Quang Thái - 0982.873.791
    Phó chánh Văn phòng: Cù Thị Thu Hằng - 0985.504.681

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch:
    Điện thoại: 0210.3615.026

    Trưởng phòng: Bùi Ngọc Dũng - 0986.309.044
    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Ngọc - 0987.866.948
    Phó Trưởng phòng: Hà Ngọc Bảy

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
    Điện thoại: 0210.3615.015

    Trưởng phòng: Vũ Trọng Đức - 0983.711.363
    Phó Trưởng phòng: Trần Tấn Giang - 0977.180.001

4. Phòng Nội vụ:
    Điện thoại: 0210.3615.012

    Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hiền
    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Quân - 0912.588.136
    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoa - 0983.874.170


5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:
    Điện thoại: 0210.3615.010

    Trưởng phòng: Phan Minh Đức - 0943.915.168


. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
    Điện thoại: 0210.3615.011

    Trưởng phòng: Nguyễn Thành Trung - 0989.658.276
    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hải - 0972.858.681
    Phó Trưởng phòng: Hán Trung Kiên - 0949.852.790

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:   
    Điện thoại: 0210.3615.066

    Trưởng phòng: Lê Anh Tuấn - 0210.3600.011
    Phó Trưởng phòng: Nguyễn Bá Lượng - 0916950978

   8. Thanh tra huyện:

    Điện thoại: Điện thoại: 0210.3615.014

    Chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Trung - 0982.276.876
    Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Trọng Nam - 0915.265.566


9. Phòng Văn hóa và Thông tin:
    Điện thoại: 0210.3615.017

    Trưởng phòng: Trần Văn Giang - 0989.556.933

    Phó Trưởng phòng: Đinh Đức Chí - 0912.741.982
 
10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:
    Điện thoại: 0210.3615.424

   Trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hùng - 0948.311.428

    Phó Trưởng phòng: Lã Thái Sơn - 0978884118

    
11. Phòng Tư pháp:
    Điện thoại: 0210.3615.006

   Trưởng phòng: Đinh Minh Chuyên - 0982137197
    Phó Trưởng phòng: Đinh Ngọc Thọ - ..


    
12. Phòng Y tế:
    Trưởng phòng: Phùng Quốc Minh - 0984.490.678
    Phó Trưởng phòng: ..
    Điện thoại: 0210.3615.019

13. Phòng Dân tộc
    Điện thoại: 0210.3615.595

    Trưởng phòng: Hà Thanh Vân - 0916.951.253
 
14. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:
    Điện thoại: 0210.3615.011

    Giám đốc:  Hán Trung Kiên - 0949.852.790
    Phó Giám đốc: ..


14. Hội Chữ thập đỏ:
    Điện thoại: 0210.3615.103

    Chủ tịch Hội: Hoàng Mạnh Tâm - 0979590268
    Phó Chủ tịch Hội: ..


15. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
    Điện thoại: 0210.3615.517

    Giám đốc: Trần Huy Thủy - 0984.575.955
    Phó Giám đốc: Trần Ngọc Hoàng - 0982.026.882
    Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu - 0975.690.800


16. Trạm Khuyến nông:
    Điện thoại: 0210.3615.080

    Trạm trưởng: Hoàng Văn Thành - ĐT: 0988.258.918
    Phó Trạm trưởng: Phạm Văn Đức - 0973.974.718


17. Đài Truyền thanh huyện:


      Trưởng đài: Lê Thanh Minh - 0975.309.102

      Phó Trưởng đài: ..


18. Trung tâm Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình
    Điện thoại: 0210.3615.777

    Giám đốc: Hồ Thị Kim Xuân - 0166.722.6999
    Phó Giám đốc: Đinh Thị Thu Hoài - 0973.163.169


19. Ban Quản lý dự án Quy hoạch và Xây dựng Cơ sở Hạ tầng:
    Trưởng ban: Bùi Ngọc Dũng

    Phó Trưởng ban: Đinh Hương Bình
    
20. Ban quản lý các Công trình Công cộng:
    Điện thoại: 0210.3615.516

    Trưởng ban: Lê Hắc Hải - 0949.823.222


21. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tân Sơn

    Giám đốc: Hồ Sỹ Sùng - 0989301782

    Phó Giám đốc: Ngô Thái Sơn - 0912588110