GIỚI THIỆU Huyện ủy Tân Sơn

Huyện uỷ Tân Sơn

Địa chỉ:  xã Tân Phú- Tân Sơn - Phú Thọ

Điện thoại - FAX:   0210. 3875.829

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

1

Phạm Thanh Tùng

Bí thư Huyện ủy

0210.3615033

2

Nguyễn Hải Quân

Phó bí thư Thường trực huyện ủy

0210.3615158

LÃNH ĐẠO CÁC BAN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

3

Trần Khắc Thăng

Trưởng Ban Tồ chức

0210.3615.036

4

Hà Thị Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo

0210.3615037

5

Hà Thanh Ngữ

Trưởng Ban Dân vận

0210.3615038

6

Trần Vĩnh Phú

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

0210.3615039

7

Hồ Sỹ Mạnh

Chánh Văn phòng Huyện ủy

0210.3875829

8

Đoàn Viết Toàn

P.Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

0210.3615435

9

Lê Thảo

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

0210.3615060

10

Hà Trường Ngọt

Chủ tịch Hội Nông dân

0210.3615040

11

Nguyễn Thị Kim Hoa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

0210.3615081

12

Trịnh Minh Hải

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

0210.3615024

13

Hà Văn Sách

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0210.3615.054

14

Đinh Thị Thu Hiền

Bí Thư huyện Đoàn

0210.3615.123