GIỚI THIỆU Huyện ủy Tân Sơn

Huyện uỷ Tân Sơn

Địa chỉ:  xã Tân Phú- Tân Sơn - Phú Thọ

Điện thoại - FAX:   0210. 3875.829

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

1

Phạm Thanh Tùng

Bí thư Huyện ủy

0210.3615033

2

Nguyễn Hải Quân

Phó bí thư Thường trực huyện ủy

0210.3615158

LÃNH ĐẠO CÁC BAN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

3

Lê Thảo

Trưởng Ban Tổ chức  

4

Hà Thị Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo 0210.3615037

5

Hà Thanh Ngữ

Trưởng Ban Dân vận 0210.3615038

6

Trần Vĩnh Phú

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 0210.3615039

7

Hồ Sỹ Mạnh Chánh Văn phòng Huyện ủy 0210.3875829

8

Nguyễn Tiến Khang

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

0210.3615060

9

Hà Trường Ngọt

Chủ tịch Hội Nông dân

0210.3615040

10

Nguyễn Thị Kim Hoa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

0210.3615081

11

Trịnh Minh Hải

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

0210.3615024

12

Hà Văn Sách

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0210.3615.054

13

Đinh Thị Thu Hiền

Bí Thư huyện Đoàn

0210.3615.123