Giới thiệu chung về huyện Tân Sơn

Tân Sơn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Thọ, được thành lập theo Nghị định 61/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập 2 huyện: huyện Thanh Sơn mới và huyện Tân Sơn.

Đặc điểm địa lý tự nhiên:
Huyện Tân Sơn nằm về phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ, cách thành phố Việt Trì 75km.
+ Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 68.858 ha
+ Diện tích đất nông nghiệp: 5.297 ha
+ Diện tích đất lâm nghiệp: nghiệp:52.577,5 ha
+ Diện tích đất chưa sử dụng: 8.779 ha
Ranh giới hành chính: Phía Bắc giáp huyện Yên Lập, phía Đông giáp huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ, phía Nam giáp huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, phía Tây giáp huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái và huyện Phù Yên của tỉnh Sơn La.

 Đơn vị hành chính:
Huyện Tân Sơn có 17 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm các xã: Minh Đài, Tân Phú, Mỹ Thuận, Thu Ngạc, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Lai Đồng, Đồng Sơn, Tân Sơn, Kiệt Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Vinh Tiền.

Ngoại trừ 3 xã Minh Đài, Văn Luông, Mỹ Thuận, 14 xã còn lại của huyện Tân Sơn đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II.

 Dân số - Dân tộc:
Dân số trung bình năm 2008 gồm có 16.968 hộ với 76.722 người. Trong đó 7 nhóm hộ dân tộc thiểu số chiếm 82,3%, cụ thể: dân tộc Mường chiếm 75%, Dao 6,4%, H'mông 0,67% ...).
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,15 %.
Mật độ dân số trung bình là 111 người/km2..

 Về phát triển kinh tế:
(1) Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 6,63%.

(2) Giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt 18 trđ.

(3) Cớ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 48,1%; công nghiệp và xây dựng: 11,3%; dịch vụ: 40,6%.

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 690 tỷ đồng.

(5) Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 28,6 tỷ đồng.

(6) Giá trị sản phẩm bình quân/01 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 77,3 triệu đồng.

(7) Tỷ lệ đường GTNT được kiên cố hóa ước đạt 60,1%.

Về văn hóa - xã hội và môi trường:

(8)Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ước đạt 1,15%.

(9) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 4,2%.

(10) Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 87%.

(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề ước đạt 44%.

(12) Cơ cấu lao động: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 82,2%; công nghiệp và xây dựng: 8,4%; dịch vụ: 9,4%.

(13) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ước đạt 17%.

(14) Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98,8%.

(15) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia: 72,2%.

(16) Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh: 85%.

(17) Tỷ lệ dân cư tập trung thu gom, xử lý rác thải ước đạt 20%.

(18) Độ che phủ rừng duy trì 61,6%.

(19) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Xã Minh Đài đạt 16/19 tiêu chí.

(Số liệu năm 2017)

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có trình độ; về nguồn vốn đầu tư… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Sơn xác định trong giai đoạn tới sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội để tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt - đào tạo nguồn nhân lực - phát triển kinh tế phục vụ du lịch. Đảm bảo đạt được các nội dung của đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ vào năm 2015./.