Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

mỗi trang

 1. 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc trung du miền núi phía bắc

  Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/QĐ-TTg, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm cụ thể: Nhóm tiêu chí về quy hoạch; về hạ tầng kinh tế - xã hội; về kinh tế và tổ chức sản xuất; về văn hóa - xã hội - môi trường và về hệ thống chính trị.

  Theo đó, Bộ tiêu chí đưa ra chỉ tiêu chung cả nước và các chỉ tiêu cụ thể theo từng vùng: Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi vùng.

  Đối với Trung du miền núi phía bắc bộ 19 tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới bao gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh, trật tự xã hội.

  Để được công nhận là xã nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì các xã thuộc các tỉnh Trung du miền núi phía bắc phải đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:

  Chi tiết
 2. Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

  Ưu đãi đầu tư vào Tân Sơn

  1. Miễn thuế thu nhập Doanh nghiệp trong 04 năm đầu, giảm 50% cho 09 năm tiếp theo và được áp dụng mức thuế thấp nhất cho các năm sau 2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định Chi tiết
 3. Huyện Tân Sơn: Phát triển kinh tế dựa trên nguồn lực nội tại

  Huyện Tân Sơn: Phát triển kinh tế dựa trên nguồn lực nội tại

  Là huyện nghèo duy nhất của Phú Thọ được thụ hưởng chính sách “hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững dành cho 62 huyện nghèo trong cả nước” theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, thời gian qua, Tân Sơn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Chi tiết
 4. Thể loại văn bản: Nghị quyết

  Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035

  (Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV) (Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 14-12-2015) Chi tiết
 5. (Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030)

  Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

  Ngày 28 tháng 12 năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3651/QĐ-UBND về việc Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Chi tiết
mỗi trang