THÔNG BÁO Chế độ thu hút bác sỹ về công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn năm 2015

Để thực hiện chế độ chính sách mới nhằm khuyến khích, thu hút các bác sỹ tốt nghiệp về Bệnh viện đa khoa huyện huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ công tác.

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn xin thông báo:
1. Mỗi một bác sỹ về huyện công tác được chi hỗ trợ:
Ngoài chính sách thu hút của Nhà nước đối với huyện thuộc 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ được hưởng chế độ thu hút 70% và chế độ ưu đãi nghề 70%.
Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn có chính sách thu hút bác sỹ như sau:
+ Đối với Bác sỹ tốt nghiệp hệ chính quy (6 năm)
Được tuyển dụng ngay vào biên chế.
Hỗ trợ 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng) ngay sau khi tuyển dụng.
Hỗ trợ thêm hàng tháng lương bằng 02 lần x lương cơ bản/tháng (hỗ trợ trong vòng 3 năm).

Phân loại văn bản: Thông báo

(Phân loại văn bản: Thông báo)

+ Đối với Bác sỹ tốt nghiệp hệ liên thông (tập trung 4 năm)

 Được tuyển dụng ngay vào biên chế.

Hỗ trợ 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) ngay sau khi tuyển dụng.

- Ngoài ra các bác sỹ còn có cơ hội được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; nếu có trình độ năng lực tốt có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

2. Thời gian: Trong năm 2015.

3. Số lượng: 10 Bác sỹ.

4. Địa điểm công tác:

Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn, khu 5 xã Tân Phú huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổ chức -  Hành chính bệnh viện, trong giờ hành chính các ngày trong tuần; Số điện thoại: 02103 601 179.

Vậy đơn vị xin thông báo tới các cán bộ công nhân viên chức và mọi người dân được biết về chế độ chính sách thu hút trên để mời bác sỹ về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn trong năm 2015.

Files đính kèm: