Quản lý văn bản

Số văn bản 3284.QD-UBND
Đơn vị ban hành CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
Ngày ban hành 2015-12-25 09:09:09
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, Trung tâm dạy nghề huyện Tân Sơn thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Tân Sơn
File đính kèm Tải file

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1829/2010/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2014-08-04 10:09:09 QUYẾT ĐỊNH số 1829/2010/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ c... Tải VB
02/HD-VHTT, ngày 15 tháng 3 năm 2015 PHÒNG VHTT 2015-03-19 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 02/HD-VHTT: Thực hiện công tác gia đình năm 2015; Tổ chức các hoạt động nhân ngày Q... Tải VB
327/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-19 09:09:09 KẾ HOẠCH số 327/KH-UBND, ngày 19/5/2015: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. Tải VB
149/HD-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-03-18 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb s... Tải VB
372/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2... Tải VB
08/HD-VHTT Phòng Văn hóa và Thông tin 2015-06-28 09:09:09 HƯỚNG DẪN số 08/HD-VHTT: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015. (vb ng... Tải VB
369/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015
Thực hiện Kế hoạch...
Tải VB
447/UBND-YT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-06-24 09:09:09 CÔNG VĂN SỐ 447/UBND-YT, NGÀY 24/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩ... Tải VB
5432/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-09-15 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5432/QĐ-UBND, NGÀY 15/9/2015 Ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Tra... Tải VB Tải VB
26/VHTT Phòng Văn hóa và Thông tin 2015-10-09 09:09:09 Công văn số 26/VHTT, ngày 09/10/2015 về việc Bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn ... Tải VB
808/UBND-TNMT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-10-20 09:09:09 Công văn số 808/UBND-TNMT, ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tân Sơn về việc niêm yết công khai bộ t... Tải VB
6379.QD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-11-07 09:09:09 Quyết định 6379.QD-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn... Tải VB
43.KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-01-26 09:09:09 Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 26/01/2015 về việc trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức "Tết tr... Tải VB
54/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đaị hội lần thứ XII của Đảng, mừ... Tải VB
55/CTR-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Chương trình số 55/CTr-UBND, ngày 20/01/20156: Chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộ... Tải VB
112/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Quyết định 112/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao ... Tải VB
129/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-04 09:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biể... Tải VB
136/HD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-08 09:09:09 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2016 Tải VB
3284.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ 2015-12-25 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung... Tải VB
2956/QĐ-UBND (2016) (UBH) CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-06-16 09:09:09 Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc cử công chức t... Tải VB
539/UBND-VHTT PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 2016-07-25 09:09:09 V/v triển khai chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 Tải VB
Đơn đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính Kế hoạch 2016-01-01 09:09:09 Đơn đề nghị phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể Tải VB
3341.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-08-05 09:09:09 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 Tải VB
539/UBND-VHTT BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 2016-08-15 09:09:09 Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm... Tải VB
675/UBND-VP CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-09-08 09:09:09 Công văn số 675/UBND-VP, ngày 08/9/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng c... Tải VB