Quản lý văn bản

Số văn bản 372/KH-UBND
Đơn vị ban hành UBND HUYỆN TÂN SƠN
Ngày ban hành 2015-05-29 10:09:09
Trích yếu KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2015. (vb ngày 29/5/2015)
Thực hiện kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL, ngày 11/5/2015 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2015.
File đính kèm Tải file

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1829/2010/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2014-08-04 10:09:09 QUYẾT ĐỊNH số 1829/2010/QĐ-UBND: Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ c... Tải VB
02/HD-VHTT, ngày 15 tháng 3 năm 2015 PHÒNG VHTT 2015-03-19 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 02/HD-VHTT: Thực hiện công tác gia đình năm 2015; Tổ chức các hoạt động nhân ngày Q... Tải VB
327/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-19 09:09:09 KẾ HOẠCH số 327/KH-UBND, ngày 19/5/2015: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. Tải VB
149/HD-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-03-18 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb s... Tải VB
372/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2... Tải VB
08/HD-VHTT Phòng Văn hóa và Thông tin 2015-06-28 09:09:09 HƯỚNG DẪN số 08/HD-VHTT: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2015. (vb ng... Tải VB
369/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015
Thực hiện Kế hoạch...
Tải VB
447/UBND-YT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-06-24 09:09:09 CÔNG VĂN SỐ 447/UBND-YT, NGÀY 24/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩ... Tải VB
5432/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-09-15 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5432/QĐ-UBND, NGÀY 15/9/2015 Ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Tra... Tải VB Tải VB
26/VHTT Phòng Văn hóa và Thông tin 2015-10-09 09:09:09 Công văn số 26/VHTT, ngày 09/10/2015 về việc Bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn ... Tải VB
808/UBND-TNMT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-10-20 09:09:09 Công văn số 808/UBND-TNMT, ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tân Sơn về việc niêm yết công khai bộ t... Tải VB
6379.QD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-11-07 09:09:09 Quyết định 6379.QD-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn... Tải VB
43.KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-01-26 09:09:09 Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 26/01/2015 về việc trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức "Tết tr... Tải VB
54/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đaị hội lần thứ XII của Đảng, mừ... Tải VB
55/CTR-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Chương trình số 55/CTr-UBND, ngày 20/01/20156: Chương trình Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộ... Tải VB
112/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Quyết định 112/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao ... Tải VB
129/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-04 09:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biể... Tải VB
136/HD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-08 09:09:09 HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Trên địa bàn huyện Tân Sơn năm 2016 Tải VB
3284.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ 2015-12-25 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung... Tải VB
2956/QĐ-UBND (2016) (UBH) CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-06-16 09:09:09 Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc cử công chức t... Tải VB
539/UBND-VHTT PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 2016-07-25 09:09:09 V/v triển khai chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 Tải VB
Đơn đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính Kế hoạch 2016-01-01 09:09:09 Đơn đề nghị phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể Tải VB
3341.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-08-05 09:09:09 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 Tải VB
539/UBND-VHTT BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 2016-08-15 09:09:09 Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm... Tải VB
675/UBND-VP CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-09-08 09:09:09 Công văn số 675/UBND-VP, ngày 08/9/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng c... Tải VB