Quản lý văn bản

Số văn bản 149/HD-UBND
Đơn vị ban hành UBND HUYỆN TÂN SƠN
Ngày ban hành 2015-03-18 10:09:09
Trích yếu HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb số 149/HD-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2014)
File đính kèm Tải file

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
327/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-19 09:09:09 KẾ HOẠCH số 327/KH-UBND, ngày 19/5/2015: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. Tải VB
149/HD-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-03-18 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb s... Tải VB
372/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2... Tải VB
447/UBND-YT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-06-24 09:09:09 CÔNG VĂN SỐ 447/UBND-YT, NGÀY 24/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩ... Tải VB
5432/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-09-15 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5432/QĐ-UBND, NGÀY 15/9/2015 Ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Tra... Tải VB Tải VB
808/UBND-TNMT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-10-20 09:09:09 Công văn số 808/UBND-TNMT, ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tân Sơn về việc niêm yết công khai bộ t... Tải VB
6379.QD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-11-07 09:09:09 Quyết định 6379.QD-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn... Tải VB
43.KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-01-26 09:09:09 Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 26/01/2015 về việc trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức "Tết tr... Tải VB
54/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đaị hội lần thứ XII của Đảng, mừ... Tải VB
112/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Quyết định 112/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao ... Tải VB
129/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-04 09:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biể... Tải VB
3284.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ 2015-12-25 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung... Tải VB
2956/QĐ-UBND (2016) (UBH) CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-06-16 09:09:09 Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc cử công chức t... Tải VB
539/UBND-VHTT PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 2016-07-25 09:09:09 V/v triển khai chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 Tải VB
Đơn đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính Kế hoạch 2016-01-01 09:09:09 Đơn đề nghị phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể Tải VB
3341.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-08-05 09:09:09 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 Tải VB
539/UBND-VHTT BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 2016-08-15 09:09:09 Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm... Tải VB
675/UBND-VP CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-09-08 09:09:09 Công văn số 675/UBND-VP, ngày 08/9/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng c... Tải VB
3329/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 3/10/2017 Quyết định Ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chứ... Tải VB