Đoàn kiểm tra công tác bí mật nhà nước làm việc tại huyện Tân Sơn

Ngày 28/9, Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Tân Sơn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực tế về công tác bảo vệ BMNN tại một số phòng, ban của huyện Tân Sơn về các nội dung như: Việc triển khai công tác bảo vệ BMNN; Việc soạn thảo, phát hành, giao nhận, lưu trữ, bảo quản, khai thác tài liệu BMNN; Công tác quản lý, khai thác sử dụng máy tỉnh; việc quản lý, khai thác trang thông tin điện tử của huyện; Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên kí cam kết giữ gìn BMNN; Công tác thanh tra, kiểm tra và nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ BMNN. Qua kiểm tra cho thấy: Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CNV trong toàn huyện đã được UBND huyện Tân Sơn triển khai, quán triệt Chỉ thị, Nghị định của chính phủ, kế hoạch của ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Tân Sơn. Cán bộ,công nhân viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, chấp hành tốt các quy định đề ra, qua đó công tác bảo vệ BMNN được nâng lên, không để lộ, thất lạc, mất tài liệu, tin tức bí mật, gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Công tác soạn thảo, in sao, phát hành lưu giữ tài liệu mang BMNN được đảm bảo, các đơn vị đều có ý thức lưu giữ tài liệu mang nội dung BMNN riêng theo chế độ bảo quản tài liệu mật, có sổ theo dõi tài liệu mật đi và đến đảm bảo đầy đủ thông tin, yêu cầu theo quy định. Việc bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN tại các đơn vị trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng còn những tồn tại: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ BMNN còn hạn chế; Đội ngũ làm công tác bảo vệ BMNN còn thiếu, chưa có kinh nghiệm; Một số cơ quan, đơn vị tài liệu mang BMNN còn lơ là, chủ quan; Tình trạng sử dụng máy tính có kết nối Internet của các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác chuyên môn xảy ra tràn lan, công tác quản lý thiếu chặt chẽ.

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tỉnh đánh giá giá cao công tác bảo vệ BMNN huyện Tân Sơn đã thực hiện trong thời gian qua, trong thời gian tới, để nâng cao công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện đoàn kiểm tra đề nghị huyện Tân Sơn thực hiện tốt một số dung: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và CNV thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ BMNN; Thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống máy tỉnh, hệ thống mạng, các thiết bị ngoại vi của đơn vị để ngăn chặn các rủi ro có thể sảy ra; Nghiên cứu giải pháp bảo mật, đầu tư kinh phí để nâng cấp hệ thống mạng, hệ thống máy tính để đảm bảo an toàn thông tin. 

Thanh Loan - Công Sơn.