Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Tân Sơn giai đoạn 2012 – 2017 - TTT

Ngày 28/9, huyện Tân Sơn tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012 - 2017.

 Dự  Đại hội có các đồng chí Đại tá Đoàn Quang Hòa - Phó chính Ủy Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, thủ trưởng các phòng, ban, ngành của phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Bá Khuyến - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND; UBMTTQ huyện, các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư, chủ tịch, chỉ huy trưởng của 17 xã, 12 tự vệ trưởng, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí cán bộ Sỹ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện.

5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện Tân Sơn chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo nên phong trào sâu rộng, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị như phòng trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”.Từ năm 2012 đến nay kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt 100% yêu cầu, trong đó gần 80% đạt khá, giỏi; tổ chức diễn tập KVPT huyện được 1 lượt, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được 48 lượt đơn; động viên 1060 công dân lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Ngoài ra luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các phương án tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống.

Từ các phong trào thi đua, LLVT huyện Tân Sơn có 76 tập thể và 116 cá nhân được các cấp khen thưởng., 46 tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy trương các loại. Trong phong trào "LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới", toàn huyện đã huy động được hàng nghìn ngày công với hơn  2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, tu sửa 15 km đường giao thông nông thôn, trên 20 km kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà cửa khắc phục hậu quả sau thiên tai cho các gia đình bị thiệt hại... Giai đoạn 2017 - 2022, LLVT huyện phấn đấu 100% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương, chủ động tham gia xây dựng địa bàn, cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. 

Sau nghe báo cáo, Đại hội thảo luận, các báo cáo tham luận tại Đại hội đã thể hiện tính phong phú, sinh động trong tổng kết,  rút kinh nghiệm thực tiễn phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân, đồng thời cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, qua đó đề ra mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng LLVT của huyện trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đại Tá  Đoàn Quang Hòa - Phó chính Ủy Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2017-2022, lực lượng vũ trang huyện cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho mỗi cán bộ chiến sỹ, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào hoạt động có chiều sâu; xác định chủ đề cho từng đợt thi đua và mục tiêu thi đua; đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua, thường xuyên sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào.

Nhân dịp này, huyện Tân Sơn khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua Quyết thắng" giai đoạn 2012 - 2017

Hoài Nam - Tuấn Thọ.