ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ MINH ĐÀI

Ngày 26/2/2019, Hội LHTN Việt Nam xã Minh Đài, huyện Tân Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Sơn chọn làm đơn vị Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác.

Dự đại hội có đồng chí Trần Khắc Thăng, UV Ban TVHU, Trưởng BTC HU, đồng chí Hà Thanh Ngữ, UV Ban TVHU, Trưởng Ban DVHU; đồng chí Đinh Thị Thu Hiền, HUV, Bí thư Huyện đoàn; đại biểu BCH Đảng bộ xã Minh Đài; các đồng chí là Bí thư đoàn 16 xã cùng 60 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN ViệtNamxã Minh Đài đã thực hiện được 7/8 chỉ tiêu Đại hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 352 thanh niên đạt tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức hội đạt 75%, 100% các chi hội, cán bộ được học tập, quán triệt NQ, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, của Hội, mỗi năm có từ 30 đến 50 hội viên được kết nạp vào Đoàn, 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 85%  hội viên được phổ biến pháp luật và kiến thức KHKT, 100% cơ sở hội tổ chức chiến dịch TNTN hè và tình nguyện mùa đông, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tổ chức ngày truyền thống của hội. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 10 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 100 đến 150 triệu.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam xã Minh Đài tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thiết thực, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội góp phần duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.