Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tân Sơn lần thứ III

Ngày 20/6, UBND huyện Tân Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc huyện Tân Sơn đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng quê hương Tân Sơn phát triển”. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), huyện Yên Lập, Thanh Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tân Sơn qua các thời kỳ cùng 125 đại biểu của 19 dân tộc đại diện cho hơn 70.000 người DTTS trên địa bàn huyện.

Tân Sơn là huyện miền núi có 19 dân tộc anh em, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 82,7%. Trước đây, Tân Sơn là 1 trong 64 huyện nghèo của cả nước được thụ hưởng Chương trình 30a của Chính phủ. Đến tháng 3/2018, Tân Sơn là 1 trong 8 huyện của cả nước thoát khỏi danh sách huyện nghèo (vượt trước 2 năm so với kế hoạch). Giai đoạn 2015 - 2019 kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển khá, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 8,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,5% năm 2015 xuống còn 17,6% năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 20 triệu đồng/năm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Trong nhiệm kỳ, Cụm công nghiệp Tân Phú đi vào hoạt động đã góp phần giải quyết hàng nghìn việc làm cho các lao động, trong đó chủ yếu là người DTTS trên địa bàn. Phong trào thi đua trong đồng bào DTTS phát triển mạnh, xuất hiện nhiều điển hình hộ gia đình sản xuất giỏi, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Tân Sơn tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế đi đôi phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển kinh tế với nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Phấn đấu tốc độ tăng bình quân giá trị tăng thêm từ 7,5%/năm; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt trên 30 triệu/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 15%/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 2 - 3%/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 90%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 15%;...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đinh Công Thực biểu dương những kết quả mà đồng bào các DTTS huyện Tân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc cũng như vai trò của đồng bào DTTS. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án chính sách dân tộc trên địa bàn, có kế hoạch giúp đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững. Đồng chí lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đồng bào DTTS, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến. Phấn đấu xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Quan tâm xây dựng vùng đồng bào DTTS thành căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ của tỉnh và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đồng bào DTTS.

Với tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 25 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019; thông qua Quyết tâm thư và Chương trình hành động của Đại hội.

Trong dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện Tân Sơn tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách DTTS giai đoạn 2014 - 2019.

Công Sơn - Hà Quyên.