ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TẤN SƠN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM

Ngày 28/11 các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐNDhuyện Tân Sơn  đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện.

Tại 8 điểm tiếp xúc trên địa bàn huyện tại các xã: Lai Đồng, Văn Luông, Thu Ngạc, Mỹ Thuận, Long Cốc, Xuân Sơn, Vinh Tiền và Đồng Sơn. Tại các điểm tiếp xúc các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ & - HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại xã Văn Luông, đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy Tân Sơn, Bà Hà Thị Hương, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh là đại biểu HĐND tỉnh tại khu vực Tân Sơn cùng các ông: nguyễn Tiến Khang, HUV, Phó trưởng BTC Huyện ủy; Hà Văn Linh, UV Ban TVHU, TT HĐND huyện; Nguyễn Quốc Việt, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú; Bùi Ngọc Tin, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh đại biểu HĐND huyện. Các đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã thống báo tới các cử tri của xã Văn Luông về chương trình dự kiến sẽ diễn ra trong kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ Mười HĐND huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sauk hi nghe các ông, bà là đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện trình bày các nội dung sẽ diễn ra trong kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND huyện cuối năm. Các cử tri tại xã Văn Luông đã có 38 lượt ý kiến kiến nghị với các đại biểu HĐND, trong đó tập trung vào các vấn đề: Nhà nước cần hỗ trợ các trạm biến áp để người dân vùng núi được sử dụng điện lưới đầy đủ; có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các công trình đường giao thông liên thôn, liên xã; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi để người dân chủ động trong sản xuất mùa vụ; những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh đối với người dân sử dụng thẻ BHYT; Giải quyết chế độ chính sách cho người có công;  Xem xét lại việc cho các Công ty khai thác cát sỏi vào khai thác tại địa phương vì việc khai thác đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy và ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri,  đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và huyện Tân Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã giải trình những thắc mắc, đồng thời thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu sẽ chuyển ý kiến của cử tri lên kỳ họp sắp tới.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.