Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2017

Ngày 28/12/2017, Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể huyện Tân Sơn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Hiện nay cơ quan khối Đảng - Đoàn thể có 65 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, trong đó có 27 đồng chí nữ, chiếm 41,5%, dưới 30 tuổi chiếm 20%. Năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng - Đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra. Ban thanh tra nhân dân đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, gắn liền với thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Hoạt động của Đoàn thanh niên; Hội Cựu chiến binh; Ban nữ công và công tác huyến luyện Dân quân tự vệ trong khối được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới, tổ chức nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; các hoạt động gắn liền với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ được quan tâm, trong năm đã cử 13 đồng chí đi đào tạo theo các chuyên nghành, lĩnh vực liên quan đến công việc của cơ quan.

Với những kết quả đạt được, năm 2018, Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể huyện Tân Sơn phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 85% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu LĐTT; trên 25% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đạt tập thể lao động tiên tiến; duy trì đơn vị đạt chuấn văn hóa năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập chung thảo luận vào các dự thảo báo cáo nhằm làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Quân - Phó bí thư TT Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể đã đạt được trong năm 2017. Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, đồng chí yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của Tỉnh, của huyện; trong đó trọng tâm là Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan; Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn trong cơ quan, đơn vị.   

                                                                                                    Công Sơn.