Cải cách hành chính

mỗi trang

 1. Loại VB: Thông báo

  Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

  1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).

  2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.

  3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017. Chi tiết
 2. (Phân loại văn bản: Thông báo)

  Thông báo về việc nghỉ ngày Quốc khánh 02/9

  Căn cứ điều 73, bộ luật lao động sửa đổi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các ngày người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. UBND huyện Tân Sơn thông báo lịch nghỉ ngày quốc khánh 02/9/2015 cụ thể như sau:

  Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 01 ngày thứ Tư, ngày 02/9/2015. Chi tiết
mỗi trang